• بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای به روش cfd

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 636
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق به بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان در سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای بر ضریب گذردهی جریان به روش cfd پرداخته شده است. مدل عددی با استفاده از نرم افزار flow-3d ساخته شده است. که به عنوان یک برنامه تحلیلی میدان جریان بوده و بر اساس دیدگاه اولری، معادلات حاکم بر میدان جریان عبوری از روی سرریز را حل می نماید. جهت مدل کردن آشفتگی از مدل k-e حالت rng و جهت تعیین موقعیت پروفیل سطح آزاد از روش vof استفاده گردید. جهت صحت سنجی مدل از داده های آزمایشگاهی تولیس و امانیان (1995) استفاده شد که نتایج مدل انطباق بسیار مناسبی با نتایج داده های آزمایشگاهی داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم