• مقایسه طیف حوزه نزدیک با آیین نامه 2800 در رابطه با نیروی وارده بر سازه های بلند و کوتاه بر اساس مشخصات زلزله بم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فلات ایران همواره در معرض خطر زلزله بوده است. این خطر بعلت حرکت فلات عربستان به سمت فلات ایران و آثار تنش-کرنش های حاصله و نیز عدم توانایی حرکت دادن فلات اوراسیا توسط فلات ایران بروز می نماید. زلزله بم یکی از این زمین لرزه هایی است که دارای ابعاد وسیعی از لحاظ زمین شناسی و مهندسی زلزله می باشد. زلزله بم برای شهر بم، زلزله نزدیک گسل محسوب می شود و نیروی وارد بر آن بسیار زیاد می باشد و بعلت جهت داری زلزله در این منتطقه دارای اثر جهت داری می باشد. در این مقاله، سعی شده است که نیروی وارد بر زلزله بر ساختمان ها در زمین لرزه بم را با استفاده از طیف طرح الاستیک بدست آمده از شتاب نگاشت را با طیف ایین نامه زلزله (استاندارد 2800) برای خاک های نوع 2 و 3 بررسی گردد. نتایج حاصله حاکی از نیروی بیش از 4 برابری زلزله برای سازه های کمتر از 3 طبقه و در حدود 2 برابری برای سازه هایی بین 7 تا 12 طبقه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها