• بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در رژیم جریان تیغه ای سرریزهای پلکانی با پله های شیب دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1021
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با پیشرفت تکنولوژی و ابداع تکنیک r.c.c، ساخت سرریزهای پلکانی نسبت به گذشته بسیار سریع و ساده تر گشته و باعث تمایل بیشتر طراحان به استفاده از این سرریز به عنوان یکی از بهترین مستهلک کننده های انرژی گردیده، همزمان با گسترش روزافزون استفاده از سرریزهای پلکانی، محققین نیز توجه خود را در جهت افزایش کارایی این سرریزها معطوف داشته و روش های مختلفی را ارائه نمودند که از جمله ی آنها می توان به یافتن حالت بهینه ی ابعاد پله ها با توجه به نوع رژیم جریان عبوری اشاره نمود. در این تحقیق جهت افزایش استهلاک انرژی در رژیم جریان تیغه ای سرریزهای پلکانی، اقدام به ایجاد شیب معکوس با زوایای مختلف در پله ها به روش آزمایشگاهی گردیده و به کمک اعماق و سرعت های بدست آمده از آزمایش در مقاطع مورد نظر،استهلاک انرژی جریان محاسبه گشته است. و نتایج نشانگر تاثیر مناسب شیب معکوس بر افزایش میزان استهلاک انرژی نسبت به حالت پله های افقی بوده و همچنین نشان می دهند که تغییر زاویه ی شیب معکوس اعمال شده روی پله تاثیر چندان زیادی بر افزایش استهلاک انرژی جریان نخواهد داشت و حی با توجه به خطای آزمایشگاهی می توان از تاثیر آن چشم پوشی نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها