• بررسی کارایی ماشین های بردار پشتیبان (svm) در تخمین غلظت نیترات در آب های زیرزمینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1404
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی می باشد. نیترات ابتدایی ترین شکل نیتروژن در خاک است که به دلیل زیاد بودن حلالیتش در آب، به راحتی در اثر بارندگی یا آبیاری از خاک شسته و به آب های سطحی و یا زیرزمینی منتقل می شود. اهمیت شناسایی آلودگی آب های زیرزمینی که یک سوم آب شرب جهان را تشکیل می دهد، و افزایش تقاضا برای آب با کیفیت، نیاز روزافزونی را برای ایجاد مدل های پیشگو، قدرتمند، دقیق و قابل اطمینان مشخص می کند. مدل هایی که قادر به یادگیری و تعمیم مفاهیم هستند و می توانند در مسائل مربوط به تخمین، پیش بینی، مدیریت و کنترل، در جنبه های مختلفی از منابع آب مورد استفاده قرار گیرند. مدل های هوشمند و مدلسازی های داده محور از جمله روش های نوینی هستند که به سرعت در حال گسترش در زمینه های متنوع علمی می باشند. از آن میان ماشین های بردار پشتیبان ابزاری جدید و قدرتمند در فراهم کردن راه حل هایی برای دسته بندی و رگرسیون می باشد که دارای قابلیت عمومیت پذیری بالا و کارایی مناسب حتی در صورت وجود داده های کم، در مقایسه با سایر روش های داده محور پیشین می باشد. لذا در این تحقیق استفاده از این روش به منظور پیش بینی غلظت نیترات در آبخوان دشت اراک با استفاده از پارامترهای کیفی که براحتی قابل اندازه گیری هستند، مانند دما، هدایت الکتریکی، سطح آب زیرزمینی، موقعیت مکانی چاه، ph و tds ،do، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بر اساس معیارهای اندازه گیری خطای تخمین، شامل rmse ،r2 به ترتیب برابر با 0.75 و 0.111 می باشدکه پیش بینی نسبتا مناسبی از غلظت نیترات را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها