• بررسی تأثیر جنسیت رانندگان در عوامل مؤثر بر شدت تصادفات درون شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 760
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش با هدف بررسی تفاوت های رانندگان زن و مرد در شدت تصادفات ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است. مشاهدات مورد بررسی بر حسب جنسیت رانندگان به دو قسمت تقسیم شده و به صورت مجزا با استفاده از مدل لوجیت، شدت تصادفات در قالب تصادفات جرحی و خسارتی مدل گردیده است. عوامل مورد بررسی جهت تخمین شدت تصادفات شامل خصوصیات راننده، زمان وقوع حادثه، مشخصات محیطی، ترافیکی و ویژگی های تصادف می باشند. در نهایت از طریق بررسی ضرایب مدل ها و مقادیر کشش متغیرهای مؤثر به تحلیل نتایج پرداخته می شود. همچنین مشخص می گردد که مدل های حاصله از توانایی بالایی در تخمین شدت تصادفات برخوردار هستند. بر طبق نتایج نهایی، تصادفات رانندگان زیر 25 سال، بالای 50 سال، رانندگان بی سواد، تصادف در هوای مه آلود و بارانی، تصادفات رخ داده در شب، در معابر کم عرض و در تقاطعات، شدیدتر بوده اند. تخلف عمدی، عجله و شتاب بی مورد و رانندگی در روزهای تعطیل بر شدت تصادفات رانندگان مرد افزوده است. در حجم ترافیک بالا، تصادفات رانندگان مرد و در میانگین سرعت ترافیکی بالا، تصادفات رانندگان زن، شدیدتر بوده است. تصادفات چند وسیله ای و تصادفات با اشیاء ثابت برای رانندگان مرد شدیدتر از رانندگان زن بوده اند. تصادفات جلو به جلو، جلو به پهلو، و تصادفات به دلیل انحراف به چپ، تخطی از سرعت مجاز و حرکت به سمت عقب، در رانندگان مرد با افزایش شدت همراه بوده اند، در حالی که در شدت تصادفات رانندگان زن بی تأثیر می باشند. عدم رعایت فواصل طولی و عرضی از جمله عوامل منجر به تصادفات خسارتی در هر دو گروه رانندگان بوده و نقص فنی در خودرو بر خلاف رانندگان مرد، جزء عوامل افزایش شدت تصادفات رانندگان زن بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها