• بررسی نقش انواع جریمه های ترافیکی در کاهش تخلفات با استفاده از تجربیات 7 کشور دنیا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 849
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  علت اصلی بسیاری از تصادفات انسان بوده و در اکثر این موارد، راننده دچار تخلف شده است. با توجه به هزینه های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. برای این منظور یکی از مهمترین ابزارهای موجود، جریمه کردن رانندگان متخلف می باشد. جریمه ها خود انواع مختلفی اعم از نقدی و غیرنقدی داشته و تعیین نوع و میزان هر مورد نیازمند تحقیقات جداگانه ای خواهد بود. در این مقاله سطح جریمه های نقدی و غیرنقدی در ایران بر اساس پارامترهائی نظیر میزان متوسط درآمد افراد جامعه، تعداد وسائل نقلیه ثبت شده و تعداد تخلفات ترافیکی؛ با 7 کشور توسعه یافته و در حال توسعه دنیا، مقایسه و میزان تأثیرگذاری جریمه ها در کاهش تخلفات و تصادفات بررسی می گردد. در مجموع نتایج نشان می دهد که افزایش سطح جریمه ها (اعم از نقدی و غیرنقدی) می تواند تا حدودی نقش موثری در کاهش تخلفات و در نتیجه تصادفات ترافیکی در کشور داشته باشد. همچنین با توجه به ارتباط میان جریمه های نقدی و متوسط سطح درآمد افراد جامعه، جریمه های غیرنقدی ابزار بسیار مناسبی جهت کاهش سطح تخلفات و تصادفات می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها