• مدلی برای کاهش زمان انتظار مسافران در ایستگاه های متقاطع خطوط متروی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 951
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق مدلی ریاضی برای کاهش زمان انتظار مسافران در ایستگاه های تقاطعی متروی تهران ارائه شده است. پس از شناخت و بررسی خطوط شبکه مترو تهران، پارامترهای مستقل و متغیرهای وابسته برای مدل مشخص می شود. در ادامه با تشکیل تابع هدف و محدودیت ها، مدل نهایی ارائه می شود. بدین منظور از تابع هدفی وزن دار با مفهوم حداقل کردن زمان انتظار مسافران در ایستگاه های تقاطعی استفاده می کنیم که برای هر یک از مسیرها ضریبی به عنوان اولویت آن مسیر برای تعویض خطوط مسافران در نظر گرفته شده و محدودیت های مدل شامل محدودیت های زمانی بین خطوط مترو می باشد. همچنین از متغیری با عنوان انحراف از وضعیت مطلوب برای هماهنگی قطارها بین خطوط استفاده شده است. خروجی مدل ارائه شده، جدول زمان بندی حرکت قطارها در خطوط متروی تهران می باشد. این مدل قابلیت حل با بسته های نرم افزاری استاندارد تحقیق در عملیات را دارد. با حل مدل و تشکیل جدول زمان بندی حرکت قطارها بهبود 53% در کاهش زمان انتظار مسافران متروی تهران در ایستگاه های تقاطعی به دست می آید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها