• مدل برنامه ریزی دو هدفه برای زمان بندی حرکت قطارها در خطوط تک ریلی متقاطع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1084
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله، دو خط راه آهن تک ریلی با در نظر گرفتن تقاطع بررسی شده است. هدف زمان بندی حرکت قطار، تعیین زمان های ورود و خروج هر قطار در هر ایستگاه با توجه به محدودیت های زمان سفر و محدودیت های ایمنی حرکت قطارها است. در این راستا دو هدف حایز اهمیت است، هدف اول حداقل کردن زمان کل تاخیر قطارها در یک بازهی زمانی خاص و هدف دوم حداقل کردن هزینه است. قطارها دارای اولویت هستند که به صورت ضریب اولویت (وزنی) در مدل ظاهر می شوند و برای هر نوع قطار، هزینه ها به صورت ثابت برای هر واحد زمان فرض شده است. اولویت بندی قطارها و در نظر گرفتن تقاطع، پیچیدگی مساله را زیاد می کند. در این مقاله، پس از تعریف مساله به صورت توضیحی، مدل ریاضی مربوطه با دو تابع هدف ارایه شده است. سپس به منظور نشان دادن کارایی مدل، با استفاده از نرم افزار lingo مثالی حل شده و به بحث گذاشته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم