• مقایسه توزیع نفوذپذیری معادل به روش قانون مکعب (cubic law) و روش آزمایش لوژان در پی و تکیه گاه های سد داریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 840
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  انجام عملیات تزریق و آب بند نمودن پی و تکیه گاه ها در طرح های سدسازی از اساسی ترین و پرهزینه ترین بخش های عملیات اجرایی محسوب می شود. یکی از مهمترین مسائل در طراحی عملیات تزریق در سدها، شناسایی صحیح نفوذپذیری و وضعیت زمین شناسی و هیدرولیکی ساختگاه سد است. ساختگاه سد خاکی داریان با هسته رسی در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان پاوه در استان کرمانشاه قرار دارد. تحلیل های نفوذپذیری، بر اساس روش های پریست (1976)، بارتن و همکاران (1983)، هوک و بری (1981) و رابطه کائری (1965) قابل انجام است. در این تحقیق با توجه به اطلاعات دریافتی که شامل اطلاعات گمانه های اکتشافی و نتایج آزمایش های لوژان در تکیه گاه ها است، برای برآورد نفوذپذیری معادل، از رابطه بین مقدار بازشدگی، فاصله داری و عدد نفوذپذیری که قانون مکعب (cubic law) نامیده می شود به عنوان حد بالای نفوذ پذیری و همچنین برای هر واحد از نتایج آزمایش های لوژان درگمانه های اکتشافی (بعنوان حد پایین نفوذپذیری) توده سنگ استفاده شده است. نتایج نفوذپذیری معادل بر اساس روش های قانون مکعب و آزمایش لوژان در گمانه های اکتشافی با هم مقایسه شده و نفودپذیری قسمت های مختلف تکیه گاه ها و پی سد مشخص و در نهایت نفوذپذیری محدوده پی و تکیه گاه های سد داریان بر اساس هر دو روش پهنه بندی شده و نتایج حاصل از پهنه بندی ها با گسلش ها و لایه های زمین شناسی تفسیر شده است. بر اساس نتایج و تجربیات واقعی نشت در این تحقیق و نیز در پروژه های مختلف سدسازی به این نتیجه رسیده شده است که میزان واقعی نفوذپذیری معمولا بسیار بیشتر از آزمایش محلی لوژان می باشد، در چنین شرایطی نتایج نفوذپذیری های مربوط به قانون مکعب از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند بود. از طرف دیگر آزمایش لوژان در درون درزه ها به صورت کششی عمل می کند در حالیکه در شرایط واقعی پس از اشباع شدن تکیه گاه ها، شرایط کاملا هیدرواستاتیک خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها