• بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 759
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  گسترش کاربرد توده های خاک مسلح، لزوم شناخت و پیش بینی رفتار آن ها و پیچیده و پرهزینه بودن تحلیل عددی توده های مسلح بصورت مستقیم موجب پیدایش و کاربرد روش های تحلیل همگن شده است. در این پژوهش به توسعه ی روش محیط های دوفازی که چارچوب جدیدی در روش های همگن سازی محسوب می گردد، پرداخته شده است. این توسعه با بکارگیری مدل رفتار هایپربولیک دانکن- چانگ در روش محیط دوفازی و شبیه سازی رفتار خاک توده ی مسلح با این مدل رفتاری انجام شده است. پس از ارائه ی الگوی رفتاری اشاره شده، یک دیوار خاک مسلح تمام مقیاس بصورت همگن و مجزا مورد تحلیل عددی قرار گرفت. پس از بررسی و مقایسه ی نتایج تحلیل ها با مقادیر اندازه گیری شده برای تغییر شکل افقی دیوار، دقت مناسبی الگوی دوفازی توسعه یافته تایید گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها