• بررسی اثر میزان پودرلاستیک بر رفتار تغییرات حجم ماسه های مخلوط اشباع تحت بارهای سیکلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 562
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک به ماسه بر روی رفتار تغییرات حجم و فشار منفذی تحت بارهای سیکلی می پردازد. دانه های لاستیک به سبب قابلیت تغییر شکل پذیری بالا می توانند همانند فنرهایی در بین دانه های ماسه عمل کرده و باعث افزایش تغییر شکل های الاستیک اسکلت خاک شده و از وقوع کرنش های پلاستیک که عامل ایجاد اضافه فشار آب منفذی در هنگام اعمال بارهای سیکلی است، جلوگیری کنند. آزمایش های انجام شده با استفاده از دستگاه سه محوری سیکلی و برای مخلوط هایی با درصدهای مختلف پودر لاستیک در حالت اشباع و بصورت زهکشی نشده صورت گرفت. یک سری آزمایش مونوتونیک نیز بر روی نمونه ها انجام شد. بارگذاری سیکلیک به شکل کرنش کنترل به نمونه ها اعمال گردیده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در نمونه های با مقدار لاستیک کمتر از 10 درصد (rc<%10) خصوصیات بخش ماسه ای بر بخش لاستیکی غلبه کرده و مجموعه دارای رفتار ماسه ای است. در نمونه های با مقدار لاستیک 10 درصد و بیشتر (rc≥%10) خصوصیات بخش لاستیکی بر بخش ماسه ای غلبه کرده و مجموعه دارای رفتار ارتجاعی می شود. در بارگذاری مونوتونیک با افزودن پودر لاستیک به ماسه تا 10%، مقاومت برشی بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و بعد از آن تا حدودی افزایش می یابد. در بارگذاری سیکلیک در نمونه های با رفتار ارتجاعی، یک کاهش قابل توجه در نرخ افزایش فشار آب منفذی مشاهده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم