• مدل های رفتاری خاک و تونل در پاسخ لرزه ای در برابر زمین لرزه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 546
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وقوع زلزله بر سازهای زیرزمینی مانند تونل اثرات مخربی دارد و سبب ایجاد آسیب های زیادی هم در سازه ی تونل و هم در خاک اطراف آن که سبب پایداری اصلی تونل است می شود. از این رو در این ارائه سعی شده است که مدل های رفتاری خاک و تونل را در چند جهت مورد بررسی قرار دهیم که از این مدل ها می توان به مدل سه بعدی المان گسسته که از سیستم تونل _ گسل برای بررسی ویژگی های پاسخ دینامیکی استفاده کرد. که این سیتم شامل توزیع تنش و کرنش و سرعت ارتعاش و فرآیند شکست تونل می باشد. همچنین این سیتم با روند شکست غیر خطی دینامیکی در پاسخ به یک رو یداد لرزه ای مشخص می شود و مدل دیگر که ارائه شده است روش چند مقیاس می باشد که این مدل نه تنها پاسخ لرزه ای در امتداد طول کامل تونل را می تواند نشان دهد بلکه جزئیات پاسخ ساختاری از پوشش ها و اتصالات آن را نیز در بر می گیرد هم مواد و هم اتصالات در روش چند مقیاس لحاظ شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها