• بررسی تحلیل پایداری یک شیروانی خاکی در شرایط اشباع و غیراشباع به کمک ژئوگریدها با استفاده از نرم افزار flace/slope

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 800
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بررسی پایداری شیروانی ها، یکی از مباحث مهم علم ژئوتکنیک می باشد. تحلیل پایداری شیروانی های خاکی یکی از بخش های مهم طراحی در پروژه هایی به شمار می رود که احتمال لغزش و گسیختگی بر روی شیب شیروانی ها وجود داشته و ممکن است باعث خسارات جبران ناپذیری در پروژه های مهندسی گردد. امروزه یکی از راهکارهای مهم و متداول در پایدارسازی شیروانی ها، استفاده از ژئوگریدها به منظور افزایش مقاومت و پایداری توده های خاکی می باشد. ژئوگریدها به واسطه داشتن مشخصه هایی نظیر مقاومت کششی و سختی بالا، نقش موثری در تسلیح خاک های درشت دانه دارند. در این تحقیق تأثیر ژئوگریدها بر پایداری شیروانی خاکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با مدلسازی شیروانی به روش تفاضل محدود و با استفاده از نرم افزار flac/ slope تأثیرات مشخصات ژئوگریدها شامل مقاومت کششی، مقاومت چسبندگی باند، زاویه اصطکاکی باند، ضخامت و تعداد مهار، بر پایداری یک شیروانی خاکی در شرایط اشباع و غیراشباع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت عملکرد شیروانی با توجه به ضرایب ایمنی بدست آمده از نتایج تحلیل پایداری، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها