• توسعه گردشگری استان یزد با تاکید بر پارامترهای اقلیمی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1329
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شرایط اقلیمی و نقش پارامترهای آن بر گردشگران، مدیران شهری و روستایی و برنامه ریزی ورود و خروج گردشگران موثر است. پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی– توسعه ای و ترکیبی از روش های تحقیق پیمایشی، کتابخانه ای و تحلیلی است و هدف کلی پژوهش شناسایی توانمندی ها و محدودیت های اقلیمی گردشگری در سطح استان یزد می باشد در راستای این هدف یک دهه اطلاعات آماری (1385-1375) از پارامترهای اقلیمی استان (دما، رطوبت، تابش، باد) و میزان بارش 20 ساله (1385-1365) جمع آوری گردیده و با استفاده از آزمون های آماری مختلف دمایی، بادی، رطوبتی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار excel,spss و gis صورت گرفته است که نتایج آن حاکی از این که مناطق پیرامون شیرکوه از شرایط اقلیمی مناسب با آسایش محیطی مطلوب برای گردشگران و مناطق مشرف به نقاط پست تر (بیابانها و کویرها) از شرایط نامطلوب اقلیمی و عدم آسایش محیطی برای گردشگران را دارا هستند و در نهایت با تهیه نقشه های اقلیمی گردشگری به ارائه راهکارهایی در جهت توسعه گردشگری با توجه به پارامترهای اقلیمی صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها