• بررسی تاثیر طول و بازشدگی درزه بر مقاومت توده سنگ درزه دار با استفاده از روش عددی اجزاء مجزا (نرم افزار udec)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 741
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تحلیل، طراحی و پیش بینی عملکرد سازه هایی که در داخل و یا بر روی توده سنگ ها ساخته می شوند ملزوم درک صحیح ویژگی های مکانیکی (مقاومت و تغییر شکل پذیری) توده سنگ های درزه دار می باشد. به دلیل وجود ناپیوستگی های متعدد با طبیعت آماری ویژگی های هندسی و ژئومکانیکی آن ها، پیش بینی دقیق ویژگی های مکانیکی و تغییرشکل پذیری توده سنگ های درزه دار خیلی مشکل می شود می باشد. به دلیل وجود شبکه پیچیده شکستگی ها، رفتار مکانیکی توده سنگ های درزه دار ویژگی های تاثیر مقیاس و آنیزوتروپی از خود نشان می دهند. یافتن representative elementary volume (rev) و ویژگی های آن از مسائل مهم رفتار وابسته به مقیاس توده سنگ می باشد. بررسی چگونگی تغییر پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری بلوک های سنگی که شامل سنگ بکر و درزه هایی با اندازه محدود می باشد نسبت به پارامترهای هندسی درزه و یافتن ممکن rev و ویژگی های مرتبط آن با پارامترهای هندسی درزه از اهمیت شایانی برخوردار است. در این تحقیق، جهت انجام بررسی ذکر شده، روش عددی اجزاء مجزا (نرم افزار udec) به عنوان ابزار تحلیل تنش در دو بعد بر روی یک تونل دایره ای در بلوکی سنگی شامل یک درزه قائم با بازشدگیها و طولهای مختلف استفاده شده است. در نهایت با توجه به تحلیل های انجام گرفته تاثیر طول و بازشدگی درزه بر تغییر شکل سقف تونل مشخص شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها