• مطالعه ویژگی ها قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 813
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف این مقاله، بررسی آزمایشگاهی رخدادهای مرتبط با پدیده  قوس زدگی در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه می باشد. بدین منظور، با تمرکز بر روی ویژگی های قوس زدگی، می توان به نتایج نوین ارزشمند و قابل توجهی دست یافت. قوس بحرانی برای یک محیط دانه ای، آخرین قوس پایدار دریچه ای است که عرض آن به ازای یک زاویه بستر معین، دارای حداکثر مقدار ممکن است. اگرچه عرض قوس بحرانی دارای مقدار بیشینه ممکن است، اما ارتفاع قوس بحرانی نسبت به گام قبلی، نه تنها افزایش نمی یابد، بلکه از مقدار آن کاسته می شود. ضمنا، پس از انهدام قوس، مصالح دانه ای باقی مانده درون جعبه تقریبا به صورت متقارن در روی دو ریل افقی طرفین دریچه قرار می گیرند و آرایش هر یک، با تقریب بسیار خوبی نسبت به آرایش اولیه پیش از انجام  آزمایش، بدون تغییر باقی می ماند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها