• بررسی تأثیر پارامترهای هندسی در پاسخ لرزه ای گنبد دیامتیک فرازیده با استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/02/01
  • تعداد بازدید: 778
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از آنجا که هر یک از فرم های سازه های فضاکار تحت کنش های مختلف رفتار خاص خود را دارند، لذا هر یک نیازمند رفتارشناسی با توجه به ویژگی های منحصر به خود می باشند. در این بین فرم های تکمیل یافته سازه های فضاکار مانند گنبدهای فرازش یافته به دلیل تاشه پردازی خاص از جایگاه ویژه ای برخوردارند. فرازش در جبر فرمکسی تابعی است که انواع سازه های فضاکار را در جهت اهداف مختلف ترکیب می کند و سازه ای به وجود می آورد که ترکیبی از سازه های پیشین با رفتاری کاملاً متفاوت است. در این مقاله اثر پارامترهای مختلف موثر در رفتار گنبد پایه و نیز اثرات مختلف هندسه و موقعیت فرازش در گنبد دیامتیک تحت ارتعاشات زلزله مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور با انتخاب شتاب نگاشت های متناسب با شرایط حرکت واقعی زمین و با استفاده از نرم افزار sap2000 آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی انجام شده و نتایج مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر تغییرات تغییرمکان های گرهی و ارتعاشات حاکم با تغییرات هندسه گنبدها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها