• ارزیابی قابلیت اطمینان در سازه های فضایی فونیکولار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/02/01
  • تعداد بازدید: 1145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت اطمینان سه سازه فضایی فونیکولار با استفاده از تئوری قابلیت اطمینان ارائه می شود. معیارهای عملکرد این سازه ها طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و نشریه 400 تعیین شده و از جنس نیرو و جابه جایی و بصورت یک سیستم سری در نظر گرفته شده اند. طراحی سازه ها به روش ضرایب بار و مقاومت (lrfd) و آنالیز قابلیت اطمینان اعضای آنها با استفاده از الگوریتم form انجام می شود. حدود بالا و پایین شاخص قابلیت اطمینان (β) کل سازه با استفاده از شاخص قابلیت اطمینان و بردار آلفای هر یک از اعضا محاسبه شده است. نتایج، حاکی از عدم یکسانی میزان شاخص قابلیت اطمینان حاصل از توابع عملکرد یکسان در اعضای هر سازه به صورت جداگانه است. این در حالی است که حدود شاخص قابلیت اطمینان کل، در سازه های مورد بررسی مقادیر نسبتاً یکسانی داشته است. در نتیجه می توان به این جمع بندی رسید که قابلیت اطمینان سازه های فضایی فونیکولار که بر اساس یک آیین نامه مشترک طراحی شده باشند نسبتاً یکنواخت خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها