همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • coupling ozone and hollow fibers membrane bioreactor for enhanced treatment of gaseous xylene mixture

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 713
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  two hollow fiber membrane bioreactors (hfmbrs) inoculated with activated sludge were used in series to biodegrade continuously mixed xylene. the influence of gas residence time (τ) and mass loading rate (lr) on elimination capacity (ec) of the mixed xylene was investigated. a maximum elimination capacity (ecmax,v) of 466 g m−3 h−1 was achieved at τ = 10 s and lrv = 728 g m−3 h−1. thereafter, ozone was introduced into inlet gas and the influence of ozone was investigated. results showed that the maximum xylene elimination capacity increased from 524 g m−3 h−1 to 568 g m−3 h−1 and 616 g m−3 h−1 at τ = 10 s, respectively when the inlet ozone concentration rose from 200 mg m−3 to 400 mg m−3 and 600 mg m−3, respectively. hfmbr coupled with o3 has higher performance and stability for the long-term operation at the same condition.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها