اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • biomethanation potential of macroalgae ulva spp. and gracilaria spp. and in co-digestion with waste activated sludge

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   biochemical methane potential of four species of ulva and gracilaria genus was assessed in batch assays at mesophilic temperature. the results indicate a higher specific methane production (per volatile solids) for one of the ulva sp. compared with other macroalgae and for tests running with 2.5% of total solids (196 ± 9 l ch4 kg−1 vs). considering that macroalgae can potentially be a post treatment of municipal wastewater for nutrients removal, co-digestion of macroalgae with waste activated sludge (was) was assessed. the co-digestion of macroalgae (15%) with was (85%) is feasible at a rate of methane production 26% higher than was alone without decreasing the overall biodegradability of the substrate (42–45% methane yield). the use of anoxic marine sediment as inoculum had no positive effect on the methane production in batch assays. the limiting step of the overall anaerobic digestion process was the hydrolysis.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها