اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • catalytic pyrolysis of green algae for hydrocarbon production using h+zsm-5 catalyst

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 516
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   microalgae are considered as an intriguing candidate for biofuel production due to their high biomass yield. studies on bio-oil production through fast pyrolysis and upgrading to hydrocarbon fuels using algal biomass are limited as compared to other terrestrial biomass. therefore, in this study, a fresh water green alga, chlorella vulgaris, was taken for pyrolysis study. the average activation energy for pyrolysis zone was found to be 109.1 kj/mol. fixed-bed pyrolysis of algae gave a bio-oil yield of 52.7 wt.%, which accounts for 60.7 wt.% carbon yield. in addition, analytical pyrolysis of c. vulgaris was carried out in a py/gc–ms to identify major compounds present in bio-oil with and without catalyst (h+zsm-5). the study found that in catalytic-pyrolysis, as the catalyst loading increased from zero to nine times of the biomass, the carbon yield of aromatic hydrocarbons increased from 0.9 to 25.8 wt.%.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها