اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • role of transparent exopolymeric particles in membrane fouling: chlorella vulgaris broth filtration

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 680
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   recent reports show strong evidence for the involvement of transparent exopolymer particles (teps), mainly produced by microalgae in natural environments, in membrane fouling in a wide range of membrane filtration processes. the objective of this study is to fundamentally investigate the direct role of teps on membrane fouling by using differentchlorella vulgaris broth solutions and different fractions of such broth (the soluble and bound fractions, the cells separated from these fractions and the cells with their bound sugars, separated from the soluble fraction) as filtration feed. the relation between the feed properties and their filterability over three membranes was determined. scanning electron microscopy and light microscopy showed that the foulant types differed for each broth fraction and confirmed the role of teps in the fouling of microfiltration membranes. in addition, this study contributes to the role of teps in the filtration of microalgae cultivated for commercial reasons.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها