همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • optimization the soda-aq process for cellulose pulp production and energy content of black liquor from l. leucocephala k360

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 735
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    a commercial variety of leucaena leucocephala k360 was used for pulp production and papermaking employing the soda-anthraquinone process. also, the chemical and energy contents of the resultant black liquors were determined to simultaneously optimize: pulp and paper production and energy generation. a process temperature of (185 °c), an operating time of (120 min) and an active alkali concentration of (21%) provided sheets of paper with good strength (tensile index of 12.12 n m/g, burst index of 0.38 kpa m2/g, tear index of 1.29 mn m2/g and a kappa number of 20.5) and black liquor with a greater calorific value (14.1 mj/kg) than that obtained with higher active alkali concentrations. however, reducing the active alkali concentration to a level in the low operation range led to less marked degradation of cellulose and allowed paper sheets with good properties to be obtained and energy to be optimally produced from the black liquor.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها