• محاسبه ضریب گیاهی (kc) گوجه فرنگی با استفاده از روش آبیاری زیرزمینی در لایسیمتر کوچک با انطباق آن با روش پنمن مانتیس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1989
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آبیاری زیرزمینی یکی از روش های آبیاری می باشد که در آن آب از طریق ایجاد یک سطح ایستابی در زیر منطقه ریشه ها رطوبت خاک و آب مورد نیاز گیاه را تامین می نماید. صرف نظر از مزایا و معایب روش آبیاری زیرزمینی در شرایط عملی و کاربردی، هدف از این تحقیق استفاده از این روش در مقیاس لایسمتری برای تعیین ضریب گیاهی kc گیاه گوجه فرنگی (رقم اوربانا) بود. برای این منظور 4 لایسیمتر از جنس pvc به قطر57cm  و ارتفاع90cm  ساخته و با خاک لوم پر شدند. تبخیر و تعرق مرجع (et0) با استفاده از داده های هواشناسی روزانه و با کاربرد معادله پنمن مانتیس به صورت روزانه برای طول دوره آزمایش (ابتدای گل دهی تا برداشت) محاسبه گردید. با استفاده از داده های لایسیمتری و حجم آب مصرف شده توسط گیاه در سیستم آبیاری زیرزمینی مقدار آب مصرف شده واقعی گیاه (etsi) برای طول دوره رشد و به صورت روزانه محاسبه گردید. سپس با اعمال مقادیر فرضی (بین 0 و 1) از,kc  مقدار تبخیر و تعرق واقعی گیاه یعنی etc برای روزهای دوره رشد محاسبه گردید. ضریب kc که حداقل مجموع مربع تفاوت های etc و etsi روزانه را حاصل نمود به عنوان kc متوسط گیاه در دوره رشد مورد نظر انتخاب گردید که برای دوره انتهایی رشد گوجه فرنگی از این روش برابر 0.79 بدست آمد. نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان داد که استفاده از روش لایسیمتری آبیاری زیرزمینی برای تعیین ساده و کم هزینه kc دارای مزیت هایی می باشد که از مهمترین آنها عدم نیاز به اندازه گیری زه آب خروجی و آب ورودی از سطح خاک می باشد. ساخت آن ساده بوده و با امکانات محلی قابل انجام می باشد. هزینه کمتری نسبت به روش های مذکور دارد و برای مناطقی که ارزیابی سریع و آسانی از kc مورد نیاز است می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها