اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • development of an industrial medium and a novel fed-batch strategy for high-level expression of recombinant β-mananase by pichia pastoris

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 538
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   an industrial medium, corn steep liquor powder dextrose (csd medium) was developed for constitutive expression of recombinant β-mananase by pichia pastoris. the β-mananase activity (513 u/ml) with csd medium was 1.64- and 2.5-fold higher than with ypd and bsm in shaken flasks. the β-mananase productivity with csd medium was 61.0 u/ml h, which was 1.7- and 2.5-fold higher than with ypd and bsm in a 5-l fermenter based on a novel fed-batch strategy combining the real-time exponential feed mode with the do-stat feed mode. the β-mananase activity, dry cell weight and the recombinant enzyme reached up to 5132 u/ml, 110.0 g/l and 4.50 g/l after 50 h cultivation in a 50-l fermenter. the high efficient expression of recombinant β-mananase by p. pastoris indicated that csd medium and the novel fed-batch strategy have great potential for the production of recombinant β-mananase in industrial fermentation.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها