همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • process optimization for microwave-assisted direct liquefaction of sargassum polycystum c.agardh using response surface methodology

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 566
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   response surface methodology (rsm) was used to optimize the microwave-assisted direct liquefaction of sargassum polycystum c.agardh in ethylene glycol (eg) with h2so4 as a catalyst. based on the results of single factor experiments, eg-to-feedstock ratio, temperature and catalyst content were chosen as independent variables for a central composite rotatable design (ccrd). the optimal liquefaction conditions were estimated as: the eg-to-feedstock ratio of 18.50:1 (w/w), the temperature of 170 °c, the reaction time of 15 min, catalyst content of 9.6% (catalyst/eg, w/w%) and microwave power of 400 w with the liquefaction yield of 87.70%. the bio-oils were mainly composed of fatty acid methyl ester and alkane with a long chain from c17 to c20.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها