• a new approach to computing probability density function of earthquake occurrence for faults in seismic hazard analysis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 645
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با بررسی زلزله های گذشته ایران و همچنین مطالعات تکتونیکی زمین می توان به این نتیجه رسید که ایران از جمله کشورهایی است که احتمال وقوع خطر زلزله در آن بسیار زیاد است. زلزله دارای یک ماهیت تصادفی است، از این رو در هر مسئله ای که زلزله در آن دخیل باشد، قطعا مجموعه ای از عدم قطعیت ها به وجود خواهد آمد که نحوه برخورد با این مجموعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. اتخاذ تدابیر دقیق و آگانه باعث کاهش خطا و افزایش حاشیه اطمینان در پیش بینی ها خواهد شد. در چنین شرایطی پیش بینی رفتار زلزله در آینده و نتیجه حاصل از این پیش بینی که همان شتاب زلزله می باشد، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در طراحی انواع سازه ها، به خود اختصاص داده است. به منظور تحلیل و طراحی ساختمان معمولی، می توان این شتاب را از آیین نامه زلزله ایران استخراج کرد ولی در سازه های عظیم مانند سد، پل و ... باید شتاب را از تحلیل خطر زلزله که مبتنی بر داده های آماری است، به دست آورد. تاکنون در تحلیل خطر زلزله، از فرض ثابت بودن احتمال وقوع زلزله در طول گسل استفاده می شد، که با توجه به یکسان نبودن انرژی زمین در نواحی مختلف، یک فرض خلاف با واقعیت است. بررسی تاریخچه زلزله های یک گسل این عدم تطابق با واقعیت را به وضوح نشان می دهد. در این پژوهش با مطالعه بر روی گسل سان آندریاس سعی بر این است که بتوان این فرض اشتباه را تصحیح و جواب های دقیق تری بدست آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها