• بررسی عملکرد لرزه ای قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 689
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به همان شکل که می توان در مقاوم سازی قاب های بتن مسلح از مهاربند فولادی استفاده کرد، از این روش در طراحی قاب های بتنی نیز می توان بهره جست. مطالعات بسیاری در ارتباط با افزایش ظرفیت باربری جانبی قاب های موجود صورت گرفته است. ولی کاربرد آنها در طراحی قاب های بتنی نیاز به بررسی بیشتری دارد. در این مطالعه رفتار لرزه ای قاب های بتنی مهاربندی شده با مهار ضربدری، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سازه هایی در 6، 5، 7، 10، 12 و 15 طبقه، به دو صورت، قاب خمشی و قاب مهاربندی شده طراحی، و با کمک آیین نامه fema-356 مورد تحلیل پوش آور قرار گرفته اند. در این تحقیق از آیین نامه های aisc-asd-89 و aci-318-02 جهت طراحی اعضای بتن مسلح و مهاربندهای فولادی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جابجایی بیشینه قاب مهاربندی شده، کوچکتر از جابجایی بیشینه قاب بدون مهاربند است. جابجایی قاب بتنی مهاربندی شده بین 20 تا 80 درصد جابجایی قاب خمشی می باشد. از طرفی در بسیاری از موارد، مقاومت قاب مهاربندی شده بیشتر از قاب خمشی است. همچنین وزن قاب هایی که با مهاربند ضربدری طراحی می شوند، حدود 5 تا 25 درصد کمتر از قاب های خمشی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها