اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر اندازه شبکه سلولی در استخراج پارامترهای هیدرولوژیکی از مدل ارتفاعی رقومی زمین (dem)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/25
  • تعداد بازدید: 742
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مطالعات فیزیوگرافی و مورفومتری حوزه های آبخیزمبنای مطالعات هیدرولوژی را تشکیل می دهد. در سالهای اخیر این بخش از مطالعات با استفاده از قابلیتهای سیستمهای اطلاعات جغرافیائی (gis) انجام می گیرد. برای استخراج پارامترهای هیدروژئومورفولوژیک از جمله جهت جریان، جریان تجمعی و شبکه رودخانه ها توسط gis، خطوط تراز توپوگرافی به صورت برداری (vector) رقومی می شود و سپس در قالب یک مدل سلولی  (raster)درونیابی انجام شده و به استخراج مدل ارتفاعی رقومی(dem)  مبادرت می گردد. میزان دقتdem  و برآوردهای بعدی مبتنی بر dem در گرو دقت و انتخاب مراحل انجام این بخش می باشد. یکی از عوامل مهم در تهیه dem، انتخاب اندازه سلول مناسب است. در این تحقیق تاثیر اندازه سلول در استخراج پارامترهای هیدرومورفولوژیک بررسی می شود و اندازه سلول مناسب معرفی می گردد. برای این منظور یک حوزه دشتی-کوهستانی که طیف وسیع شیب را پوشش می دهد، انتخاب و خطوط توپوگرافی از نقشه با مقیاس 1:50000 رقومی گردید. سپس با اندازه سلولهای مختلف dem تهیه شد و پارامترهای هیدرومرفولوژیک مانند شیب، جهت جریان و جریان تجمعی استخراج گردید. در گام بعدی شبکه آبراهه ها از نقشه جریان تجمعی استخراج و با آبراهه های نقشه کاغذی (توپوگرافی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اندازه سلولهای کوچک دقت بهتری نسبت به اندازه سلولهای بزرگتر در استخراج آبراهه ها از dem دارند. میزان تغییر در نتایج ناشی از اندازه سلولهای با اندازه متفاوت در حدی است که علیرغم افزایش حجم داده ها و افزایش زمان محاسبات (برای حوزه های بزرگ) استفاده از سلولهای کوچکتر توجیه پذیر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم