همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدل های الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/25
  • تعداد بازدید: 1188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اصلی در این مقاله، ارائه یک الگوریتم بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در راستای تأمین نیازهای آبی، کنترل تغییرات سطح متوسط آبخوان در اراضی کشاورزی و کاهش هزینه های پمپاژ می باشد. جهت دستیابی به اهداف ذکر شده یک مدل بهینه سازی بهره برداری تلفیقی تدوین شده است. در این مدل بهینه سازی جهت شبیه سازی تغییرات سطح آبخوان از نتایج مدل شبیه سازی (pm) processing modflow استفاده می شود. نتایج این مدل برای شبیه سازی سناریوهای مختلف و همچنین برای آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی (ann) استفاده شده است و بر اساس آن معادلات پاسخ آبخوان تدوین می گردند. جهت محاسبه سیاست های بهره برداری بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، مدل شبکه عصبی آموزش داده شده آبخوان با یک مدل بهینه سازی بر مبنای الگوریتم ژنتیک تلفیق می گردد. قوانین بهره برداری تلفیقی نیز با استفاده از سیاست های بهینه بدست آمده و از طریق آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی مناسب تدوین شده اند. مدل توسعه داده شده جهت بهره برداری بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی جنوب تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نشان دهنده کارایی مناسب مدل و اهمیت وجود نگرش سیستمی در بهره برداری بهینه تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها