• ارائه روش طراحی لرزه ای بهینه قاب های خمشی منظم، بر اساس توزیع یکنواخت خسارت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 709
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه، طراحی ساختمان های قاب خمشی منظم مطابق آئین نامه های موجود (از جمله استاندارد 2800)، متکی بر برآورد تقاضای نیروی جانبی لرزه ای می باشد تا بر اساس آن، مقاومت و سختی سیستم لرزه بر جانبی تعیین گردد. از طرفی، برآورد تقاضای نیروی جانبی هم عمدتاً بر اساس طیف طرح الاستیک مربوط به سطوح خطر مورد انتظار، پریوداصلی سازه و همچنین توزیع جرم و سختی در ارتفاع سازه، صورت می گیرد. بنابراین، استفاده از توزیع بارهای جانبی آئین نامه ای، ضرورتاً عملکرد لرزه ای بهینه سازه در محدوده رفتار غیرخطی و استفاده از ظرفیت شکل پذیری و اتلاف انرژی همه اعضاء و توزیع نسبتاً یکنواخت خسارت در ارتفاع سازه را تضمین نمی کند و چنین توزیعی برای برآورد نیروهای داخلی سیستم هایی مناسب می باشد که از آنها سطوح عملکردی بالایی انتظار می رود. به بیان دقیق تر، در روش های مرسوم طراحی لرزه ای، طراح می تواند با انتخاب مناسب مقاومت ها، سختی ها و تناسبات اعضاء، روی خسارت کلی سازه اعمال نظر نماید اما در مورد توزیع خسارت در سیستم و کاهش نسبی آن، روش های متداول ضرورتاً بهینه نخواهد بود. هدف از این تحقیق، توسعه روشی برای بهبود طراحی لرزه ای می باشد تا به این وسیله، خسارت را به طور یکنواخت در ارتفاع سازه توزیع نمود. این امر باعث می شود که از ظرفیت جذب انرژی بیشتر اعضای سازه، حداکثر استفاده را به عمل آورده و بدین طریق از پاسخ دینامیکی نامطلوب سازه نیز اجتناب نمود به طور مثال از تشکیل مکانیزم طبقه و/ یا افزایش تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) ناشی از p-δ، جلوگیری به عمل آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها