• شناسایی ماهیت ترک پایه 18 سد سفیدرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1379/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1379/01/01
  • تعداد بازدید: 762
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از پدیده هایی که اهمیت بسیار زیادی به لحاظ پایایی و یکپارچگی بتن و از سوی دیگر از نظر زیبایی ظاهری سازه دارد ترک می باشد. بوجود آمدن ترک در بتن بدلیل اندرکنش آن با عوامل و شرایط محیطی (اعم از درونی و بیرونی) است. وجود ترک در سدهای بتنی ساخته شده و در دست بهره برداری ممکن است پایداری سد را به خطر اندازد و بهره برداری از آن را مختل سازد. جهت علاج بخشی و ترمیم ترک بایستی ابتدا علت و ماهیت ترک را شناخت سپس در صورت لزوم، راهکار مناسب علاج بخشی را اجرا نمود. وجود ترکی قدیمی در پایه 18 سد سفیدرود که قابل رویت از گالری سراسری سد می باشد، موجب نگرانی بهره برداران شده است. این موضوع بویژه پس از زلزله سال 1369 منجیل و افزایش مقدار نشت آب اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله به بررسی علل و ماهیت ترک پایه 18 سد سفیدرود پرداخته می شود. از آنجا که ترک مزمن بوده و با توجه به مستندات موجود از ابتدای ساخت سد وجود داشته است، لذا با تهیه مدل سه بعدی از پایه 18 و کلیه ملحقات آن از قبیل تخلیه کننده تحتانی و گالری سراسری، به همراه پی سنگی، کلیه شرایط محیطی که امکان اعمال آن در سال های اولیه پس از ساخت سد وجود داشته را در نظر گرفته و با استفاده از برنامه اجزاء محدود ansys مدل ساخته شده تحلیل گردید. با توجه به نقصان آمار و اطلاعات در سد سفید رود و حتی عدم اطمینان از صحت اطلاعات موجود، دامنه تغییرات وسیعی برای پارامترهای بتن و پی در نظر گرفته شد و تحلیل حساسیت برای محدوده تغییرات پارامترها صورت گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها