• طرح ایجاد شبکه ایستگاه های سنگی چند منظوره قرنی فیزیکال ژئودزی و ژئودینامیک برای مدل سازی میدان ثقل زمین، ژئوئید دقیق، ترازیابی دقیق و تغییرات آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 1199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بطور کلی برای مطالعه میدان ثقل زمین، یکی از مهمترین کمیت های قابل اندازه گیری، مقدار ثقل می باشد، که در علوم مهندسی مختلف مرتبط با زمین مخصوصا در ژئودزی و ژئوفیزیک و زمین شناسی نقشی اساسی ایفا می کند. در ژئودزی، شبکه های ثقل اهمیت بسزائی در بررسی های فیزیکال ژئودزی دارند. به منظور مدلسازی میدان ثقل زمین، محاسبه ژئوئید دقیق بعنوان سطح مبنای ارتفاعی، محاسبه تصحیحات مربوط به اثر میدان ثقل زمین بر ارتفاع های خام ترازیابی دقیق، محاسبه زاویه های انحراف های قائم و انحناهای راستاهای شاقولی، محاسبه دانسیته های داخل زمین، ...، نیازمند اطلاعات ثقل سرتاسر دنیا می باشیم. شبکه های ثقل از ابعاد جهانی گرفته تا منطقه ای و ملی و محلی، چارچوبی برای یک کاسه کردن کلیه اطلاعات ثقل اندازه گیری شده است. این شبکه ها همچنین برای تعیین تغییرات زمانی ثقل مورد استفاده قرار می گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها