• ارزیابی رفتار خطی سازه ها تحت اثر شتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده با استفاده از تبدیل های موجکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روش تحلیل تاریخچه زمانی به دلیل تاثیر بازتاب های سازه در هر مقطع زمانی در مدت وقوع زلزله نسبت به روش های دیگر یک روش قوی و موثر در ارزیابی سازه ها است. در این روش نیاز به شتاب نگاشت هایی است که منطبق بر خصوصیات لرزه خیزی منطقه باشد. یکی از راه های مناسب، استفاده از شتابنگاشت های مصنوعی منطبق شده بر خواص لرزه خیزی منطقه می باشد. در این مقاله ارزیابی سازه ها تحت اثر شتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده منطبق بر طیف طرح آئین نامه می باشد. شتاب نگاشت های مصنوعی با استفاده از تبدیل های موجکی تولید شده است. در این روش، ابتدا از شتاب نگاشت های اصلی تبدیل موجکی پیوسته گرفته، سپس تابع جزئیات را بدست آورده و اصلاح می کنیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها