• طرح بهینه شکل سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق، یک روش مناسب و کارا برای طرح بهینه شکل سازه های خرپایی با توپولوژی ثابت ارائه می گردد. منظور از توپولوژی ثابت، تغییر نکردن شکل کلی خرپا در مراحل مختلف بهینه سازی می باشد. در طی عملیات بهینه سازی، متغیرهای طراحی شامل ارتفاع، تعداد تقسیمات دهانه و سطح مقطع اعضای خرپا به گونه ای به دست می آیند که تابع هدف یعنی وزن سازه، حداقل باشد. سطح مقطع اعضا به صورت گسسته و از جدول پروفیل های استاندارد لوله انتخاب می شوند. محدودیت های طراحی در نظر گرفته شده شامل تنش و لاغری اعضا و نیز تغییر مکان گره های خرپا می باشد. در حل مساله بهینه سازی از الگوریتم وراثتی استفاده می گردد. نتایج عددی نشان دهنده کارایی این روش بوده و از آن می توان برای طرح بهینه سازه های خرپایی در مسائل عملی و کاربردی سود جست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها