• بهسازی عملکرد قاب های خمشی فولادی موجود در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از خرپای جان پناه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 547
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقاله پیش رو در مورد بهسازی عملکرد ساختمان هایست که در برابر پدیده ی خرابی پیشرونده آسیب پذیر هستند. با توجه به نوپا بودن آیین نامه های طراحی در برابر خرابی پیشرونده و عدم تحقیقات در مورد ساختمان های موجودی که نمی توانند الزامات این آیین نامه ها را تامین کنند لازم است تا تحقیقات و نوآوری های بیشتری در این زمینه انجام گیرد. این مقاله به مقایسه ی پاسخ های تاریخچه زمانی ساختمانی که برای بسیج کردن همه ی ستون ها، در برابر حذف ستون بحرانی که یک شبکه ی خرپایی به ارتفاع 1 متر در محل دیوار جان پناه نصب شده، با ساختمان قاب خمشی موجود می پردازد. در این تحقیق مدلی که توسط کیم و همکاران استفاده شده بود، در نرم افزار sap2000 تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی مدل و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ی کاهش قابل توجه تغییر مکان محل حذف ستون گوشه و بسیج یکنواخت ستون های قاب های کناری در برابر این بار غیرعادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها