• اثر حمل و نقل، کاربری زمین و محیط دست ساز در بهداشت و درمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 679
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  طرح های حمل و نقل شهری و سیاست های کاربری زمین شهری نقش محوری در هر جامعه بازی می کنند و موضوع مورد علاقه در بسیاری از رشته های دانشگاهی است. ایجاد یک ابزار که منافع و هزینه های مرتبط با محیط دست ساز، که شامل کاربری زمین و حمل و نقل سیستم است، انداره گیرد، اجازه می دهد تصمیم گیرندگان بهترین گزینه ی در دسترس برایشان هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل مهم، انتخاب کنند. علاوه بر زمان تردد، تراکم، ایمنی، انرژی و محیط زیست، بهداشت عمومی موضوع مهمی است که تحت تاثیر حمل و نقل، کاربری زمین و محیط زیست می باشد. برنامه ریزان حمل و نقل علاقه منداند بدانند استفاده از حمل و نقل عمومی می تواند خطر حمله قلبی، فشارخون بالا و یا چاقی را کاهش دهد. آنها همچنین می خواهند بدانند شرایط سلامت افراد ساکن در مناطق شهری از کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند چقدر متفاوت می باشد، و یا چگونه محیط های عابر پیاده دوستانه می توانند شانس کلسترول خون بالا یا عفونت آسم را کاهش دهند. هدف اصلی از این مطالعه توسعه مدل هایی برای متغیرهای متفاوت مرتبط با سلامت از جمله بهداشت عمومی، فشارخون بالا، کلسترول خون بالا، آسم، چاقی، و حمله قلبی به منظور بررسی اثر متغیرهای حمل و نقل، کاربری زمین و محیط دست ساز همراه با عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی در سلامت مردم است. در این مطالعه، ارتباط بین متغیرهای مرتبط با سلامت و دیگر متغیرها با مدل های پروبیت دودویی برای هر مورد توضیح داده شده. نشان داده شده که افزایش استافده از حمل و نقل عمومی و کاهش حمل و نقل شخصی تاثیر مثبت و قابل توجه در همه متغیرهای سلامت بجز آسم دارد. هر درصد افزایش در استفاده از حمل و نقل خطر ابتلا به چاقی و حمله قلبی را به ترتیب تا 0.29 درصد و 0.07 درصد کاهش می دهد. همچنین امکان سلامت کلی فرد را تا 0.09 درصد افزایش می دهد. کاهش 0.26 درصدی در فشارخون بالا و کاهش 0.18 درصدی در خطر کلسترول بالای خون، با هر درصد کاهش در استفاده خودکار انتظار می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها