• مقایسه روش های تصویربرداری کلیه و مجاری ادراری در کودکان با عفونت ادراری مکرر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: براساس مطالعات موجود عفونت ادراری در دوران کودکا از شیوع بالا و عوارض جدی به خصوص در سنین پایین برخوردار است. برای شناسایی علت زمینه ای و عوارض عفونت ادراری روی کلیه روش های تصویربرداری بسیار کمک کننده است. در این مطالعه نقش اسکن dmsa (dimercaptosuccinic acid) در شناسایی آسیب کلیه در کودکان با عفونت ادراری مکرر، مطالعه و با آبنورمالیتی های قابل شناسایی با سیستوگرافی و سونوگرافی از کلیه و مجاری ادراری مورد مقایسه قرار گرفته است.

  مواد و روش کار: از کودکان مراجعه کننده با عفونت ادراری مکرر سیستوگرافی-سونوگرافی و اسکن dmsa انجام و اطلاعات حاصل از آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها