• بررسی تاثیر دهان شویه با اسانس نعناع در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: با توجه به این که موکوزیت دهانی، به عنوان یک عارضه حاد و شایع در بیماران تحت شیمی درمانی، باعث عدم تحمل آنان جهت ادامه درمان می گردد، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف دهان شویه با اسانس نعناع در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی در بیماران بستری در بخش های انکولوژی بیمارستان شهدای تجریش و امام حسین (ع) شهر تهران در سال 1388 انجام گرفت.

  مواد و روش ها: این پژوهش کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور روی 40 بیمار تحت شیمی درمانی انجام شد .نمونه ها به شکل تصادفی در دو گروه، مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله دهان شویه با اسانس نعناع و در گروه کنترل دارونمای آن، به مقدار ده قطره در 30 سی سی آب ولرم، سه بار در روز، از روز آغازین شیمی درمانی تا چهاردهمین روز پس از شروع شیمی درمانی تجویز شد و وضعیت مخاط دهان، در این مدت مورد بررسی قرار گرفت .اطلاعات توسط یک پرسش نامه ی دو قسمتی (اطلاعات دموگرافیک و بالینی) و چک لیست تعیین شدت موکوزیت دهانی به دست آمد و در دو گروه، مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها