• تاثیر مصرف قرص متوکسالن در دوره ی بارداری بر سیتومورفولوژی هپاتوسیت های خرگوش ای نسل بعد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 801
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: متوکسالن دارویی است که از آن به منظور معالجه ی بیماری های پوستی استفاده می شود. از آنجا که گزارش هایی مبنی بر بروز اختلالات سلولی به دنبال مصرف این دارو وجود دارد، هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر مصرف متوکسالن بر کبد در دوره ی بارداری در سال 1381 تا 1382 در دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی 40 سر خرگوش آلبینو (32 راس ماده و 8 راس نر) با وزن تقریبی 2.5 تا 3 کیلوگرم و سن متوسط 5.5 تا 6 ماه از انستیتو پاستور ایران تهیه و به 4 گروه تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد و سه گروه به عنوان آزمون برای بررسی تاثیرات دارو در سه مرحله ی مختلف بارداری (قبل از تمایز، دوران جنینی، پایان بارداری) در نظر گرفته شدند. پس از آمیزش و انجام لقاح موفق، مقدار 0.6 میلی گرم بر کیلوگرم دارو به مدت هشت روز به صورت یک روز در میان به طور خوراکی، به گروه های آزمون داده شد. پس از زایمان و رشد نوزادان تا مرحله ی بلوغ (چهارده هفتگی) مراحل مختلف تشریح و آماده سازی بافت کبدی نسل جدید انجام و به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. سپس سیتومورفولوژی هپاتوسیت های گروه شاهد و گروه های آزمون با میکروسکوپ نوری مطالعه و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها: هیپرتروفی هپاتوسیت ها، واکوئولاسیون شدید سیتوپلاسمی، از بین رفتن دیواره های بین سلولی و در تعدادی از سلول ها، تخریب هسته ها قابل مشاهده بود.

  نتیجه گیری و توصیه ها: با عنایت به اهمیت حیاتی عملکرد صحیح هپاتوسیت ها چه در دوران جنینی و چه در زمان بلوغ و با توجه به تاثیرات زیان آور احتمالی داروی متوکسالن بر جنین انسان، توصیه می شود تجویز دارو در زمان بارداری با دقت بیشتری انجام پذیرد. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها