• بررسی اثر عصاره ی چای سبز بر سطح سرمی آدیپونکتین و وضعیت مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 692
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: آدیپونکتین، آدیپوسایتوکین جدیدی است که می تواند حساسیت به انسولین را افزایش دهد. در مطالعات پیشین فعالیت های ضدچاقی و ضددیابتی چای سبز دیده شده است. در این مطالعه به بررسی تاثیر مصرف عصاره ی چای سبز بر سطح سرمی آدیپونکتین و وضعیت مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو پرداخته شد.

  روش بررسی: این پژوهش بر روی 58 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با bmi≥25 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی تهران انجام شد. افراد واجد شرایط به طور تصادفی به مدت 8 هفته کپسول عصاره ی چای سبز و یا شبه دارو را دریافت کردند. قبل و بعد از انجام مداخله نمونه های خونی جهت انجام تست های بیوشیمیایی شامل سطح آدیپونکتین و انسولین ناشتای سرم، سطح قندخون ناشتا، تست تحمل گلوکز خوراکی، پروفایل چربی، hba1c، در هر دو گروه جمع آوری شد. مشخصات تن سنجی و یادآمد سه روزه خوراک برای همه بیماران تکمیل شد.

  یافته ها: نتایج آنالیز کوواریانس تاثیر معنی دار مصرف عصاره ی چای سبز در افزایش لگاریتم سطح آدیپونکتین سرم 0.10±0.15) میکروگرم در میلی لیتر) را نشان داد (p=0.03). ارتباط مستقل و معکوس بین سطح سرمی آدیپوسایتوکین و مقدار (waist to hip ratio) whr بیماران به دست آمد (p=0.009, t=2.7). نتایج به دست آمده تاثیر معنی دار مصرف عصاره ی چای سبز در کنترل وزن، bmi و سطح hba1c (p<0.05) را نشان داد.

  نتیجه گیری: مصرف عصاره ی چای سبز می تواند از طریق افزایش سطح سرمی آدیپونکتین، کنترل وزن، bmi و کنترل سطح hba1c در کنترل عوارض بیماری دیابت نوع دو موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها