• مقایسه ی سروپروالانس هلیکوباکترپیلوری در بیماران دچار آکنه ی رزاسه با افراد سالم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 570
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  زمینه و هدف: آکنه ی رزاسه یک بیماری مزمن پوستی با علت ناشناخته می باشد. برخی مطالعات شیوع بالای هلیکوباکترپیلوری را در این بیماران گزارش داده اند اما هنوز این موضوع مورد بحث می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه ی سروپروالانس هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به آکنه ی رزاسه در مقایسه با افراد سالم بود.
   

  روش بررسی: با طراحی مطالعه مورد شاهدی تعداد 30 بیمار و 60 فرد سالم وارد طرح شدند. سپس از هر یک از افراد 5 سی سی خون گرفته شد و آنتی بادی igg ضد هلیکوباکترپیلوری به روش الیزا اندازه گیری شد.

  یافته ها: میانگین سنی بیماران 45.8±14.05 و میانگین سنی گروه شاهد 41.4±12.3 سال بود. هفده نفر (56.7 درصد) از بیماران و 52 نفر (86.7 درصد) از گروه شاهد مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند، به طوری که بررسی آماری تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان داد (p=0.002). اما میانگین سطح سرمی igg ضد هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به آکنه رزاسه به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود (p=0.005) (139.49±174.15, 38.87±23.50 g/ml respectively).

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در بیماران دچار آکنه ی رزاسه علی رغم بالاتر بودن سطح سرمی آنتی بادی علیه هلیکوباکترپیلوری، فراوانی ابتلا به این ارگانیسم در افراد سالم بیشتر از بیماران بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها