• بررسی اثر میدان مغناطیسی پالسی با شدت 200 میکروتسلا و فرکانس 217 هرتز بر رشد و پیشرفت سلول های سرطانی فیبروسارکوما انتقال یافته در موش های balb/c

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 654
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات بیولوژیکی گزارش شده در فرکانس های مختلف elf تحت عنوان پنجره فرکانسی و نیز به کارگیری فرکانس 217 هرتز به عنوان مدوله کننده امواج رادیوفرکانس 900 مگاهرتز در سیستم جهانی موبایل، هدف این مطالعه بررسی اثر میدان مغناطیسی با شدت 200 میکرو تسلا و فرکانس 217 هرتز بر میزان پیشرفت رشد سلول های سرطانی است.

  روش بررسی: 49 موش نر از نژاد balb/c با سن 6-8 هفته، به طور تصادفی به 7 گروه (سه گروه آزمایش، سه گروه شم و گروه کنترل) تقسیم شدند و به ترتیب 100%، 75% و 30% حداقل تعداد سلول لازم برای ایجاد تومور به صورت زیر جلدی به آنه اتزریق گردید. در دومین روز پس از تزریق سلول ها، گروه آزمایش تحت تابش میدان مغناطیسی یکنواخت حاصل از یک جفت کویل هلموهلتز به صورت روزانه 150 دقیقه، 7 روز متوالی در هفته و به مدت 19 روز قرار گرفتند. تشکیل تومور پس از 10-6 روز مشاهده شد. در بیستمین روز آزمایش حیوانات بیهوش شدند و تومورها از آنها خارج گردید. همچنین نمونه های بافتی جهت مقایسه مورفولوژیکی جمع آوری شد.

  یافته ها: در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد وزن و سایز تومور در گروه های آزمایش نسبت به گروه شم با استفاده از تست آنالیز واریانس یکطرفه و نرم افزار spss v.12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که وزن و سایز تومور در گروه های آزمایش نسبت به گروه شم دارای اختلاف معنی دارای (p<0.05) بودند. از لحاظ ایجاد تومور نیز تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایش و شم مشاهده شد. مقایسه مورفولوژیکی تفاوت معنی داری را از لحاظ تقسیمات سلولی و متاستاز به سایر ارگان ها نشان نداد. اما تقسیمات سلولی در گروه های آزمایش نسبت به گروه های شم بالاتر بود که نشان دهنده وجود تومورهای فعال تر در این گروه ها می باشد. همچنین تومورهای گروه های آزمایش، دارای نواحی نکروزه بزرگتری بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها