• بررسی اندکس های رادیوگرافیک مچ دست در بی ثباتی های این مفصل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 541
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: در بررسی رادیوگرافیک بی ثباتی های مچ دست، روش استاندارد، اندازه گیری یک سری زوایا و جدیدا، نسبت تری انگولاسیون در رادیوگرافی لترال مچ دست است. این مطالعه، به منظور مقایسه این اندازه ها در مفاصل سالم و مفاصل دچار بی ثباتی انجام گرفت.

  روش بررسی: 19 رادیوگرافی طبیعی، 21 رادیوگرافی با الگوی بی ثباتی پالمار و 19 رادیوگرافی با الگوی بی ثباتی دور سال که در وضعیت نیم رخ واقعی گرفته شده بودند، به مطالعه وارد شدند. در هر رادیوگرافی، 6 متغیر (زوایای کاپیتولونیت، رادیولونیت، رادیوکپیتیت، اسکافولونیت، رادیواسکافویید و نسبت تریانگولاسیون)، اندازه گیری شد.

  یافته ها: بین گروه های پالمار و نرمال، اختلاف زوایای رادیولونیت، کاپیتولونیت و نسبت تر یانگولاسیون و بین گروه های دور سال و نرمال، اختلاف زوایای رادیولونیت، اسکافولونیت و نسبت تریانگولاسیون، از نظر آماری معنی دار بود. همچنین مرز مشخصی برای زاویه طبیعی و غیرطبیعی وجود نداشت.

  نتیجه گیری: با توجه به این نتایج، به نظر می رسد اندازه زوایا، به تنهایی، دلیل کافی بر بی ثباتی در مچ دست نباشد، اگر چه از میان اندکس ها، زاویه رادیولونیت و نسبت تریانگولاسیون، از بقیه دقیق تر هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها