• مقایسه ldh مایع مغزی-نخاعی در کودکان مبتلا به تب و تشنج ساده با کمپلکس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 959
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: سطح لاکتات دهیدروژناز (lactat dehydrogenase=ldh) مایع نخاع در موارد زیادی از بیماری های نورولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است، ولیکن مطالعات بسیار محدودی در این زمینه در کودکان مبتلا به تب و تشنج انجام گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ldh مایع مغزی-نخاعی در کودکان مبتلا به تب و تشنج ساده با کمپلکس است.

  روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی-تحلیلی آینده نگر، (cerebrospinal fluid)csf 225 کودک شامل 75 کودک مبتلا به تب و تشنج ساده (گروه (a، 75 کودک مبتلا به تب و تشنج کمپلکس (گروه (b و 75 کودک بدون هر گونه پاتولوژی اینتراکرانیال یا نورولوژیک (گروه c یا کنترل) جمع آوری گردید. ldh مایع نخاع توسط دستگاه هیتاچی اندازه گیری گردید و نتایج در 3 گروه با تست آماری ttest مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: متوسط توتال ldh مایع نخاع به ترتیب در گروه 64.62±12.44, a، در گروه 81.93±21.37, b، و در گروه 51.10±11.82, c واحد بین المللی در لیتر بدست آمد. ldh مایع نخاع در گروه b بطور قابل ملاحظه ای بالاتر از دو گروه دیگر و در گروه a، متوسط ldh بالاتر از گروه کنترل (c) بود.

  نتیجه گیری: این مطالعه، دومین گزارش سطح ldh مایع نخاع در بیماران مبتلا به تب و تشنج ساده و کمپلکس است. نتیجه اینکه ممکن است تشنج ساده و کمپلکس با درجاتی از صدمه سلولی و تغییر در متابولیسم هوازی و بی هوازی همراه باشد؛ این صدمه در تب و تشنج کمپلکس نسبت به تب و تشنج ساده بیش تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم