اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • برآورد و تحلیل اقتصادی تراز تجاری ایران و افغانستان بین سالهای 1371 تا 1393

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 760
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوند های اقتصادی کشور ها با یکدیگر، آمار ها، داده ها و شاخصهای مقایسه ای بین کشور ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. در این پژوهش، همکاری های اقتصادی و تجاری کشور ایران و افغانستان را از طریق بر آورد تراز تجاری این دوکشور در طول دوره ی 23 ساله (1393-1371)  مورد بررسی قرار گرفته است. این یافته از آنجا اهمیت می یابد که موفقیت سیاستهای تجاری در گرو، درک صحیح ماهیت رفتار تراز تجاری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تراز تجاری این دو کشور و به واسطه ی آن پی بردن به این موضوع که  این روابط تجاری و اقتصادی بیشتر به نفع کدام یک از این دوکشور است. نتیجه  ی گرفته شده از این پژوهش حاکی از آن می باشد که تراز تجاری کشور ایران با کشور افغانستان همواره مثبت و به نفع کشور ایران بوده است. و از سال 1391-1371 روند صعودی داشته است. ولی در سالهای 1393-1392، با وجود تراز تجاری مثبت، روند نزولی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها