• تحلیل دینامیکی دیوارهای ساحلی بتنی و مقایسه آن با تحلیل شبه استاتیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 773
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این پژوهش مقایسه روش های تحلیل دینامیکی و شبه استاتیکی دیوارهای ساحلی و تعیین ابعاد مناسب دیوار با توجه به بررسی تنش های حداکثر در برابر نیروهای وارد بر سازه در حالت های مختلف می باشد. در این مقاله دیوارهای ساحلی بتنی در مقاطع مستطیلی و ذوزنقه ای در نسبتهای عرض به ارتفاع مختلف با استفاده از نرم افزار sap 2000 به صورت دینامیکی و شبه استاتیکی تحلیل شده و در این تحلیل از آیین نامه 2800 زلزله استفاده گردیده است و نیروهای ناشی از فشار دینامیکی خاک و فشار هیدرودینامیکی آب به ترتیب از تئوری های سید و ویتمان (1970) و وسترگارد (1933) بر سازه اعمال گردیده است و نیروهای داخلی در حالات مختلف بارگذاری در دو حالت دینامیک و شبه استاتیکی بدست آمده و نمودارهای تنش های کششی و فشاری برای مقاطع مختلف با هم مقایسه گردیده است. در نهایت چنین نتیجه گیری گردید که تنشها در تحلیل دینامیکی به مراتب کمتر از شبه استاتیکی بوده و بهترین نسبت عرض به ارتفاع در مقاطع مستطیلی 0.5 و اقتصادی ترین مقطع، مقطع ذوزنقه یک طرف شیبدار با زاویه 15 درجه در سمت دریا می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها