• بررسی عددی تاثیر زبری روی سرعت جریان در خم 90 درجه با نرم افزار fluent

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1190
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مسیر رودخانه ها و کانال های ساخت بشر انحناهای متعددی دیده می شود که این امر باعث ایجاد پیچیدگی های فراوان در بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در آن ها می شود. وجود خم، سبب بروز پدیده هایی مثل فرسایش دیواره ی خارجی و رسوب گذاری در دیواره ی داخلی خم و در نتیجه تغییر مسیر رودخانه، شیب دار شدن سطح آب و غیره می شود. علت پدیده های فوق وجود جریان های ثانویه و سرعت در خم ها می باشد. عوامل متعددی نظیر زبری جداره ها و بستر کانال می تواند بر اندازه ی سرعت در قوس موثر باشد. از آن جا که رودخانه ها و کانال های موجود در طبیعت دارای جداره ها و بستر زبر می باشد، در نتیجه بررسی اثر زبری جداره ها و بستر روی شرایط جریان در کانال ها، به خصوص در خم ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اثر همزمان زبری و قوس در جریان، بررسی ساختار جریان را پیچیده کرده است. در این تحقیق به مطالعه ی تغییر سرعت جریان در اثر اعمال زبری در قوس 90 درجه پرداخته شده است. جهت شبیه سازی عددی از نرم افزار fluent استفاده شده است. برای صحت سنجی نتایج آزمایشگاهی و تاثیر زبری در نرم افزار از مدل آشفتگی k-ε (rng) استفاده شده است. نتایج حاکی از کاهش اندازه ی سرعت در اثر اعمال زبری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها