• شبیه سازی رفتار زهکشی نشده نمونه های ماسه با تحکیم ناهمسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یافته های تجربی نشان داده اند که روانگرایی ماسه های شکل ناهمسان تحکیم یافته می تواند آنی و بدون پیش آگهی باشد. با دانستن آنکه خاک در بیشتر سازه های خاکی شرایط تحکیم ناهمسان را تجربه می نماید، بررسی های تجربی و نظری به منظور درک بهتر رفتار ماسه های ناهمسان تحکیم یافته ضرورت می یابد. در این مقاله، توانایی یک مدل رفتاری کشسان-خمیری در شبیه سازی رفتار نمونه های همسان و ناهمسان تحکیم یافته ماسه ارزیابی می گردد. به این منظور، نخستت پارامترهای مدل بر پایه داده های تجربی گزارش شده برای نمونه های همسان تحکیم یافته بدست آورده شده است. سپس، بدون آنکه پارامترهای مدل تغییر داده شوند، رفتار نمونه های ناهمسان تحکیم یافته همان ماسه بوسیله مدل شبیه سازی شده است. نشان داده شده است که مدل رفتار نمونه های همسان و ناهمسان تحکیم یافته را تنها با بکارگیری یک دسته پارامتر شبیه سازی نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها