• اثر سولفورموستارد بر سلول های جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: گاز خردل، سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک است. این ماده باعث ضایعات نکروزی سلول های پوششی دستگاه تنفس و گوارش می گردد. اسهال شدید و کاهش تعداد سلول ها و وزن بدن را به همراه دارد. نظر به اهمیت ایلئوم در جذب یون ها و الکترولیت ها و نیز نقش سلول های جامی، بر آن شدیم تا اثر خردل بر روی این سلول ها را مورد مطالعه قرار دهیم.

  روش کار: در این مطالعه تعداد 66 راس موش بالغ از نژاد albino nmri به وزن 200±20 گرم انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل، گروه دوم دریافت کننده حلال، به عنوان گروه شم و 3 گروه دیگر به ترتیب مقدار mg/kg 10, 5, 2.5 گاز خردل به صورت تزریق داخل صفاقی (ip) دریافت کردند. در روزهای دوم و پانزدهم (هفته دوم) و پنجاه و هفتم (هفته هشتم) موش ها کشته و تشریح شدند. سپس از ایلئوم آنها نمونه برداری انجام شد. از نمونه ها پس از فیکس و قالب گیری، برش های متوالی به ضخامت 5 μm تهیه و با هماتوکسیلین ائوزین و alician blue رنگ آمیزی شد. برای بررسی از eye piece و ست نرم افزاری و سخت افزاری motic استفاده گردید.

  نتایج: این تحقیق نشان داد، خردل باعث کاهش وزن شدید در کوتاه مدت شده ولی در دراز مدت، میزان کاهش روند نزولی دارد. همچنین باعث ریزش پرزها و ارتشاح سلول های آماسی شده و نیز بر روی سلول های جامی بافت پوششی ایلئوم اثر کرده و کاهش آن را به دنبال دارد. (p<0.001).

  بحث: کاهش سلول های جامی در گروه 2.5 mg/kg و زمان بیست و چهار ساعت معنی دار نبود که احتمالاً به دلیل اثرات کم سمیت این دوز است. اما تعداد سلول های جامی در گروه های mg/kg 10, 5 با زمان 24 ساعت در مقایسه با گروه شم کاهش نشان داد که این معنی دار بود (p<0.001). این کاهش به علت مرگ سلول های ریشه ای و توقف تقسیم سلولی است. با توجه به نقش اساسی سلول های ریشه ای در تولید سلول های گابلت و در نتیجه محافظت از سلول های پوششی، این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها